Linia 0013: Krusze – Pilawa

Linia 0013: Krusze – Pilawa

Stacja (01461): Krusze Linia 0010: Legionowo – Tłuszcz


Linie kolejowe