Typ: M62BF

Producent: Fabryka Lokomotyw w Ługańsku (Ukraina; ZSRR)
Spalinowozy Typu: ST44; M62 i M62M
Typ: M62BF

Rok produkcji: 1967 M62BF-3101
Rok produkcji: 1972 M62BF-3102
Rok produkcji: 1979 M62BF-3103