Fabryka Lokomotyw w Ługańsku (Ukraina; ZSRR)

Producent: Fabryka Lokomotyw w Ługańsku (Ukraina; ZSRR)

Spalinowozy Typu: BR231 i BR232
Spalinowozy Typu: ST44; M62 i M62M