Elektrowozy Typu: ET13 (Škoda Pilzno 140)

Producent: Škoda Pilzno (Czechy; Czechosłowacja)
Elektrowozy Typu: ET13 (Škoda Pilzno 140)

Typ: 140