Typ: WM-15

Producent: ZNTK Stargard (ZPS Sp. z o.o. Stargard) (Polska)
Lokomotywy: Maszyny torowe (ZPS/ZNTK Stargard)
Typ: WM-15

Rok produkcji: 1986 WM-15A Nr 01
Rok produkcji: 1982 WM-15A/MB Nr 54
Rok produkcji: nieznany WM-15H Nr 68
Rok produkcji: 1983 WM-15A Nr 75
Rok produkcji: nieznany WM-15A Nr 78
Rok produkcji: 1983 WM-15 Nr 92
Rok produkcji: nieznany WM-15A Nr 102
Rok produkcji: 1984 WM-15A Nr 105
Rok produkcji: nieznany WM-15 Nr 108
WM-15A Nr 110 4313
Rok produkcji: 1984 WM-15AM Nr 112
WM-15A Nr 113
WM-15A Nr 120
Rok produkcji: nieznany WM-15A Nr 146
WM-15AM Nr 149
Rok produkcji: 1985 WM-15A Nr 153
WM-15A Nr 159
Rok produkcji: nieznany WM-15A Nr 161
Rok produkcji: 1985 WM-15A Nr 170
Rok produkcji: 1986 WM-15A Nr 204
Rok produkcji: nieznany WM-15Ap Nr 210
Rok produkcji: 1986 WM-15Ak Nr 213
Rok produkcji: nieznany WM-15A Nr 220 4213
Rok produkcji: 1986 WM-15A Nr 225
Rok produkcji: nieznany WM-15A Nr 227
WM-15Ak Nr 228
Rok produkcji: 1986 WM-15A Nr 230
Rok produkcji: nieznany WM-15 Nr 231
Rok produkcji: 1986 WM-15A Nr 235
Rok produkcji: nieznany WM-15A Nr 250
Rok produkcji: 1987 WM-15A Nr 252
Rok produkcji: nieznany WM-15A Nr 256 4624
Rok produkcji: 1987 WM-15Ak Nr 260
Rok produkcji: nieznany WM-15A Nr 266
Rok produkcji: 1987 WM-15A Nr 271
Rok produkcji: nieznany WM-15A Nr 272 PKP 3302
Rok produkcji: 1987 WM-15A Nr 274
WM-15A Nr 277
WM-15A Nr 279
WM-15A Nr 282
WM-15A Nr 283
Rok produkcji: nieznany WM-15A Nr 288
WM-15A Nr 299
Rok produkcji: 1987 WM-15A Nr 304
Rok produkcji: nieznany WM-15A Nr 316
WM-15Ak Nr 342
Rok produkcji: 1988 WM-15A Nr 343
WM-15A Nr 346
Rok produkcji: nieznany WM-15A Nr 352
WM-15Ak Nr 363
Rok produkcji: 1988 WM-15Ak Nr 367
Rok produkcji: nieznany WM-15Ak Nr 368
Rok produkcji: 1988 WM-15A Nr 376
Rok produkcji: nieznany WM-15A Nr 379
Rok produkcji: 1988 WM-15A Nr 389
WM-15A Nr 390
Rok produkcji: 1989 WM-15A Nr 392
WM-15A Nr 399
Rok produkcji: nieznany WM-15A Nr 401
WM-15 Nr 412 (7616)
Rok produkcji: 1989 WM-15A/MB Nr 417
Rok produkcji: nieznany WM-15A Nr 433
Rok produkcji: 1989 WM-15A Nr 441 3307
Rok produkcji: nieznany WM-15A Nr 445
Rok produkcji: 1989 WM-15Ak Nr 448
Rok produkcji: nieznany WM-15A Nr 449
WM-15A Nr 458
WM-15A/MB Nr 460
WM-15A Nr 465
WM-15Ak Nr 468
WM-15A Nr 469
Rok produkcji: 1991 WM-15A Nr 514
Rok produkcji: nieznany WM-15A Nr 4422
WM-15A Nr 4502
WM-15 Nr 4526
WM-15A Nr 4620
WM-15A Nr 6357
WM-15A Nr 6434
WM-15A Nr 6443
WM-15A Nr 6446