WM-15A Nr 4502

Oznaczenie: WM-15A Nr 4502
Rok produkcji: nieznany
Producent: ZNTK Stargard (ZPS Sp. z o.o. Stargard) (Polska)
Lokomotywy: Maszyny torowe (ZPS/ZNTK Stargard)
Typ: WM-15
Przewoźnik: PKP Polskie Linie Kolejowe
——————————————
2011.08 20 Częstochowa Osobowa
2013.12.22 Częstochowa Osobowa