Stacja (00277): Sołtyków

Stacja (00277): Sołtyków
Przystanek Sołtyków
Województwo: świętokrzyskie
Gmina: Bliżyn
Potencjalne kanały kolejowe
Kanał kolejowy-częstotliwość radiowa: R6 – 150.450
Bliżyn świętokrzyskie Polska POL
Linia 0025: Łódź Kaliska – Dębica
Normalnotorowe
Niezelektryfikowane
Zdjęcia:


Wizyty na stacji na przestrzeni lat

1 20.07.2012

2 13.05.2022