Stacja (00499): Raciborów Kutnowski

Stacja (00499): Raciborów Kutnowski
Przystanek Raciborów Kutnowski
Województwo: łódzkie
Gmina: Kutno
Potencjalne kanały kolejowe
Kanał kolejowy-częstotliwość radiowa: R4 – 150.325
Kutno łódzkie Polska POL
Linia 0033: Kutno – Brodnica
Normalnotorowe
Zelektryfikowane
Zdjęcia:


Wizyty na stacji na przestrzeni lat

1 01.05.2013

2 23.07.2022