Stacja (00523): Ruda Białaczowska

Stacja (00523): Ruda Białaczowska
Przystanek Ruda Białaczowska
Województwo: świętokrzyskie
Gmina: Gowarczów
Potencjalne kanały kolejowe
Kanał kolejowy-częstotliwość radiowa: R6 – 150.450
Gowarczów świętokrzyskie Polska POL
Linia 0025: Łódź Kaliska – Dębica
Normalnotorowe
Niezelektryfikowane
Zdjęcia:


Wizyty na stacji na przestrzeni lat

1 29.05.2013