Stacja (00637): Kornica

Stacja (00637): Kornica
Przystanek Kornica
Województwo: świętokrzyskie
Gmina: Końskie
Potencjalne kanały kolejowe
Kanał kolejowy-częstotliwość radiowa: R6 – 150.450
Końskie świętokrzyskie Polska POL
Linia 0025: Łódź Kaliska – Dębica
Normalnotorowe
Niezelektryfikowane
Zdjęcia:


Wizyty na stacji na przestrzeni lat

1 09.03.2014