Stacja (00659): Syców

Stacja (00659): Syców
Stacja Syców
Województwo: dolnośląskie
Gmina: Syców
Potencjalne kanały kolejowe
Kanał kolejowy-częstotliwość radiowa: R3 – 150.225
Syców dolnośląskie Polska POL
Linia 0181: Herby Nowe – Oleśnica
Normalnotorowe
Niezelektryfikowane
Zdjęcia:


Wizyty na stacji na przestrzeni lat

1 29.03.2014

2 11.06.2022