Stacja (00660): Perzów

Stacja (00660): Perzów
Przystanek Perzów
Województwo: wielkopolskie
Gmina: Perzów
Potencjalne kanały kolejowe
Kanał kolejowy-częstotliwość radiowa: R3 – 150.225
Perzów wielkopolskie Polska POL
Linia 0181: Herby Nowe – Oleśnica
Normalnotorowe
Niezelektryfikowane
Zdjęcia:


Wizyty na stacji na przestrzeni lat

1 29.03.2014