Stacja (00740): Knurów

Stacja (00740): Knurów
Stacja Knurów
Województwo: śląskie
Gmina: Knurów
Potencjalne kanały kolejowe
Kanał kolejowy-częstotliwość radiowa: R6 – 150.450
Knurów śląskie Polska POL
Linia 0149: Zabrze Makoszowy – Leszczyny
Normalnotorowe
Zelektryfikowane
Zdjęcia:


Wizyty na stacji na przestrzeni lat

1 16.04.2015

2 04.09.2021