Stacja (01486): Olszewka

Stacja (01486): Olszewka
Przystanek Olszewka
Województwo: mazowieckie
Gmina: Jednorożec
Potencjalne kanały kolejowe
Kanał kolejowy-częstotliwość radiowa: R2 – 150.150
Jednorożec mazowieckie Polska POL
Linia 0035: Ostrołęka – Szczytno
Normalnotorowe
Niezelektryfikowane
Zdjęcia:

Film z przelotu nad stacją:Wizyty na stacji na przestrzeni lat

1 21.07.2023