Stacja (01496): Szebnie

Stacja (01496): Szebnie
Przystanek Szebnie
Województwo: podkarpackie
Gmina: Jasło
Potencjalne kanały kolejowe
Kanał kolejowy-częstotliwość radiowa: R4 – 150.325
Jasło podkarpackie Polska POL
Linia 0106: Rzeszów Główny – Jasło
Normalnotorowe
Niezelektryfikowane
Zdjęcia:

Film z przelotu nad stacją:Wizyty na stacji na przestrzeni lat

1 21.08.2023