Stacja (01507): Mokre Małopolskie

Stacja (01507): Mokre Małopolskie
Przystanek Mokre Małopolskie
Województwo: podkarpackie
Gmina: Zagórz
Potencjalne kanały kolejowe
Kanał kolejowy-częstotliwość radiowa: R2 – 150.150
Zagórz podkarpackie Polska POL
Linia 0107: Nowy Zagórz – Łupków [Medzilaborce SKV]
Normalnotorowe
Niezelektryfikowane
Zdjęcia:

Film z przelotu nad stacją:Wizyty na stacji na przestrzeni lat

1 22.08.2023