Stacja (01508): Morochów

Stacja (01508): Morochów
Przystanek Morochów
Województwo: podkarpackie
Gmina: Zagórz
Potencjalne kanały kolejowe
Kanał kolejowy-częstotliwość radiowa: R2 – 150.150
Zagórz podkarpackie Polska POL
Linia 0107: Nowy Zagórz – Łupków [Medzilaborce SKV]
Normalnotorowe
Niezelektryfikowane
Zdjęcia:


Wizyty na stacji na przestrzeni lat

1 22.08.2023