ST44-1202 | Lokomotywownia PKP Cargo w Tarnowskich Górach

ST44-1202 | Lokomotywownia PKP Cargo w Tarnowskich Górach

Oznaczenie: ST44-1202 ex ST44-891
Rok produkcji: 1979
Producent: Fabryka Lokomotyw w Ługańsku (Ukraina; ZSRR)
Spalinowozy Typu: ST44; M62 i M62M
Typ: ST44
EVN i VKM: 92 51 3 630 066-0 PL-PKPC
Przewoźnik: PKP Cargo
------------------------------------------
Ten ST44 przydzielony jest do pracy na śląsku.

Dodaj komentarz