Linia 0766: Łukanów – Dąbrowa Oleśnicka

Linia 0766: Łukanów – Dąbrowa Oleśnicka

Stacja (00657): Oleśnica Rataje Linia 0281: Oleśnica – Chojnice
Stacja (00658): Dąbrowa Oleśnicka Linia 0281: Oleśnica – Chojnice


Linie kolejowe