Olechowskie SM42 część 1

SM42-028 | Lokomotywownia Łódź Olechów Zakład Centralny PKP Cargo
Lokomotywownie to szczególne miejsca, można spotkać tu różny tabor …

Spalinowozy serii SM42 to najliczniejszy typ spalinowych pojazdów manewrowych, choć lata mijają seria ta jest nieustannie poddawana modernizacją. Tu przedstawiam pierwszą część zdjęć lokomotyw omawianej serii.