Fablok Chrzanów (Polska)

Producent: Fablok Chrzanów (Polska)

Spalinowozy Typu: SM03 (Ls150H)
Spalinowozy Typu: SM30; SP30 (Fablok Chrzanów Ls300)
Spalinowozy Typu: SM31 (Fablok Chrzanów)
Spalinowozy Typu: 401Da; SM32 (Fablok Ls350E)
Spalinowozy Typu: SM42; Ls800; SU42; SP42 i 6Dg
Spalinowozy Typu: WLs150 i WLs180 (Lyd1 Fablok Chrzanów)
Lokomotywy: Zabytki kolejowe