Typ: BR231

Producent: Fabryka Lokomotyw w Ługańsku (Ukraina; ZSRR)
Spalinowozy Typu: BR231 i BR232
Typ: BR231

Rok produkcji: 1973 BR231-063