Spalinowozy Typu: BR231 i BR232

Producent: Fabryka Lokomotyw w Ługańsku (Ukraina; ZSRR)
Spalinowozy Typu: BR231 i BR232

Typ: BR231
Typ: BR232
Typ: BR233