ST44-1216

Oznaczenie: ST44-1216 ex ST44-1092
Rok produkcji: 1986
Producent: Fabryka Lokomotyw w Ługańsku (Ukraina; ZSRR)
Spalinowozy Typu: ST44; M62 i M62M
Typ: ST44
EVN i VKM: 92 51 3 630 080-1 PL-PKPC
Przewoźnik: PKP Cargo
——————————————
2017.05.19 Chrzanów Śródmieście