ST44-1217

Oznaczenie: ST44-1217 ex ST44-1111
Rok produkcji: 1988
Producent: Fabryka Lokomotyw w Ługańsku (Ukraina; ZSRR)
Spalinowozy Typu: ST44; M62 i M62M
Typ: ST44
EVN i VKM: 92 51 3 630 081-9 PL-PKPC
Przewoźnik: PKP Cargo
——————————————
2015.08.22 Goświnowice