ST44-1275

Oznaczenie: ST44-1275 ex ST44-172
Rok produkcji: 1971
Producent: Fabryka Lokomotyw w Ługańsku (Ukraina; ZSRR)
Spalinowozy Typu: ST44; M62 i M62M
Typ: ST44
EVN i VKM: 92 51 3 630 176-7 PL-PKPC
Przewoźnik: PKP Cargo
——————————————
2021.10.23 Łazy Lokomotywownia