Typ: 6Dh-1

Producent: Fablok Chrzanów (Polska)
Spalinowozy Typu: SM42; Ls800; SU42; SP42 i 6Dg
Typ: 6Dh-1

Rok produkcji: 1975 6Dh-1 Nr 002
Rok produkcji: 1972 6Dh-1 Nr 008
Rok produkcji: 1978 6Dh-1 Nr 012
Rok produkcji: 1975 (2022) 6Dh-1 Nr 013
Rok produkcji: 2022 6Dh-1 Nr 014
6Dh-1 Nr 015
Rok produkcji: 1967 (2023) 6Dh-1 Nr 017