Stacja (00521): Sitowa

Stacja (00521): Sitowa
Przystanek Sitowa
Województwo: łódzkie
Gmina: Opoczno
Potencjalne kanały kolejowe
Kanał kolejowy-częstotliwość radiowa: R6 – 150.450
Opoczno łódzkie Polska POL
Linia 0025: Łódź Kaliska – Dębica
Normalnotorowe
Niezelektryfikowane
Zdjęcia:


Wizyty na stacji na przestrzeni lat

1 29.05.2013