Stacja (00522): Petrykozy

Stacja (00522): Petrykozy
Przystanek Petrykozy
Województwo: łódzkie
Gmina: Petrykozy
Potencjalne kanały kolejowe
Kanał kolejowy-częstotliwość radiowa: R6 – 150.450
Petrykozy łódzkie Polska POL
Linia 0025: Łódź Kaliska – Dębica
Normalnotorowe
Niezelektryfikowane
Zdjęcia:


Wizyty na stacji na przestrzeni lat

1 29.05.2013