Stacja (00764): Kotlarnia

Stacja (00764): Kotlarnia
Stacja Kotlarnia
Województwo: opolskie
Gmina: Bierawa
Potencjalne kanały kolejowe
Kanał kolejowy-częstotliwość radiowa: ?
Bierawa opolskie Polska POL
Linia KPK-LK 301: Kotlarnia – KWK Makoszow
Linia KPK-LK 302: Kotlarnia – Pawłowice Śląskie
Normalnotorowe
Niezelektryfikowane
Zdjęcia:


Wizyty na stacji na przestrzeni lat

1 16.04.2015