Stacja (01523): Uherce

Stacja (01523): Uherce
Stacja Uherce
Województwo: podkarpackie
Gmina: Olszanica
Potencjalne kanały kolejowe
Kanał kolejowy-częstotliwość radiowa: R3 – 150.225
Olszanica podkarpackie Polska POL
Linia 0108: Stróże – Krościenko [Старжава UKR]
Normalnotorowe
Niezelektryfikowane
Zdjęcia:


Wizyty na stacji na przestrzeni lat

1 25.08.2023