Linia 0191: Goleszów – Wisła Głębce

Linia 0191: Goleszów – Wisła Głębce

Stacja (00526): Ustroń
Stacja (00527): Ustroń Zdrój
Stacja (00528): Ustroń Polana
Stacja (00529): Wisła Obłaziec
Stacja (00530): Wisła Uzdrowisko
Stacja (00531): Wisła Dziechcinka
Stacja (00532): Wisła Głębce


Linie kolejowe