Typ: M62M

Producent: Fabryka Lokomotyw w Ługańsku (Ukraina; ZSRR)
Spalinowozy Typu: ST44; M62 i M62M
Typ: M62M

Rok produkcji: 1972 M62M-001
Rok produkcji: 1971 M62M-003
M62M-004
Rok produkcji: 1972 M62M-006
M62M-007
Rok produkcji: 1976 M62M-008
Rok produkcji: 1975 M62M-009
M62M-010
Rok produkcji: 1972 M62M-011
Rok produkcji: 1982 M62M-012
Rok produkcji: 1975 M62M-014
Rok produkcji: 1975 M62M-015
Rok produkcji: 1977 M62M-016
Rok produkcji: 1978 M62M-017
Rok produkcji: 1979 M62M-018