ST44-1207

Oznaczenie: ST44-1207 ex ST44-495
Rok produkcji: 1976
Producent: Fabryka Lokomotyw w Ługańsku (Ukraina; ZSRR)
Spalinowozy Typu: ST44; M62 i M62M
Typ: ST44
Przewoźnik: PKP Cargo
——————————————
2015.06.13 Rybnik