Lokomotywy: Zabytki kolejowe (Spis Fablok)

Producent: Fablok Chrzanów (Polska)
1919 – 1939 Pierwsza Fabryka Lokomotyw w Polsce SA, Chrzanów (Polska)
1939 – 1945 Oberschlesische Lokomotivwerke AG Kattowitz, Werk Krenau (dawniej Pierwsza Fabryka Lokomotyw w Polsce), Chrzanów (Polska)
1945 – 1951 Pierwsza Fabryka Lokomotyw w Polsce, Chrzanów (Polska)
*W składzie Zjednoczenie Przemysłu Taboru Kolejowego „Tasko” w Poznaniu (1948 – 1951)
1951 – 1977 Fabryka Lokomotyw im. Feliksa Dzierżyńskiego, Chrzanów (Polska)
1977 – 2009 Fabryka maszyn budowlanych i lokomotyw im. F. Dzierżyńskiego, Chrzanów (Polska)
* Prawdopodobnie od 1989 Fabryka Maszyn Budowlanych i Lokomotyw Bumar-Fablok
*Upadłość 2013

Lokomotywy: Zabytki kolejowe

Typ: Pt47
Typ: Ol49
Typ: Tkt48
Typ: Pt31

Rok produkcji: 1926 Tx26-422
Tx26-423
CBK 8 (Cukrownia Brześć Kujawski 8)
Rok produkcji: 1928 Tx26-427
Tx28-1274
Rok produkcji: 1929 Px27-775
Ok22-23
Ok22-31
Rok produkcji: 1936 Pm36-2
Rok produkcji: 1938 Pt31-49
Pt31-64
Rok produkcji: 1939 Tx 10660
Rok produkcji: 1940 T49-116 (Ryś)
Rok produkcji: 1942 TKp-102
Rok produkcji: 1943 Ty2-446
Rok produkcji: 1944 Tx6-502
CD 3 (Cukrownia Dobre 3)
Rok produkcji: 1945 Ty42-1
Ty42-9
Ty42-19
Ty42-24
Rok produkcji: 1946 CK 16 Ryś (Cukrownia Kruszwica 16)
Ryś 19 (Huta Zygmunt 19)
Ty45-20
Ty42-118
Ty42-148
Ty42-149
Rok produkcji: 1947 CD 1 Ryś 1685 (Cukrownia Dobre 1)
CZ 5 (Cukrownia Zbiersk 5)
CT 3 (Cukrownia Tuczno 3 (Ryś))
Ty45-94
Ty45-217
Tw47-2558
Rok produkcji: 1948 TKb-10
Pt47-1
Pt47-13
Pt47-20
Rok produkcji: 1949 Pt47-28
Pt47-65
Pt47-78
Pt47-100
Cukrownia Leśmierz 609
T49-112
T49-114
Rok produkcji: 1950 TKp 2011
Pt47-93
Px48-1723
Px49-1791
Px49-1796
Px49-1799
Ty45-386
Ty45-421
Ty45-2560
Rok produkcji: 1951 Ol49-1
Ol49-3
Ol49-4
Ol49-7
Px48-1739
Px48-1748
Px48-1755
Px48-3901
TKp1-2261
TKt48-53
Rok produkcji: 1952 TKp 2316
Ol49-15
Ol49-20
Ol49-44
TKh-2949
Px48-1758
Rok produkcji: 1953 Ol49-50
Ol49-59
Ol49-64
Ol49-69
Ol49-71
Ol49-72
Ol49-79
Px48-1764
Px48-1770
Px48-1771
Px48-3910
Px48-3912
Px48-3915
Las49 25 (Zakłady Cynkowe Silesia 25)
CZ 1 (Cukrownia Zduny 1) P-17 Ciuchcia 17
Rok produkcji: 1954 Las49 3343
Tw53-2560
Tw53-2566
Pw53-02
TKh 3140
Ol49-85
Ol49-93
Ol49-99
Ol49-100
Ol49-111
Px48-1783
Px48-1785
Px48-3908
CZ 3 (Cukrownia Zbiersk 3)
CG 2 (Cukrownia Gosławice 2)
Rok produkcji: 1955 Huta Silesia 27
TKh-4207
Pw53-1980
Px48-1253
Px48-1907
Px48-1911
Px48-1912
Px48-1923
Px49-1797
Tw53-2565
Tw53-2570
TKt48-99
TKt48-100
TKt48-119
TKt48-124
Ty 1131-55
Rok produkcji: 1956 Las 47 (KRŻ Osiny 1892)
Ty 1884
TKt48-127
TKt48-130
TKt48-143
TKt48-146
TKt48-147
TKt48-151
TKt48-170
TKt48-173
TKt48-177
TKt48-179
TKBb-14813
Ls40-4557 (Ls40-242 WP 01-400-17)
Ls40-4606
TKh 5376
Rok produkcji: 1957 TKt48-185
TKt48-186
TKt48-191
TKh 0175
CK 1 (Cukrownia Kruszwica 1 (Kp4-3761))
CD 4 (Cukrownia Dobre 4)
Kp4-1257 (Ośrodek Transportu Leśnego Kp4-1257)
Kp4-3772 (Ośrodek Transportu Leśnego Kp4-3772)
Rok produkcji: 1958 Ośrodek Transportu Leśnego Ty 1139
Huta Jedność 2 1674
Huta Jedność 5
Ls40-5139
Ls40-5438
Rok produkcji: 1959 TKh49-5564
Ls40-5285
Ls40-5434
Rok produkcji: 1960 Ls40-6233 Ls40-22-44
WLs150-3800 (MUZ II 258)
Rok produkcji: 1961 SM03-41
SM03-348
SM30-531
TKh49-1
TKh49-11
Ls60-036
Rok produkcji: 1962 TKp 5
SM03-115
SM30-039
WLs150-5660
Rok produkcji: 1963 SM03-134
SM03-136
TKp-20
Ls60-6322
Rok produkcji: 1965 SM15-22
Rok produkcji: 1966 Lyd1-228
Rok produkcji: 1967 Lyd1-205
Lyd1-215
Lyd1-221
Lyd1-222
WLs150 5 (Cukrownia Tuczno 5)
WLs150-7615
WLs150-7616
WLs150-7639
Rok produkcji: 1968 SM30-984
Rok produkcji: 1978 SP42-260