Stacja (00092): Skrzynki

Stacja (00092): Skrzynki
Stacja Skrzynki
Województwo: łódzkie
Gmina: Ujazd
Potencjalne kanały kolejowe
Kanał kolejowy-częstotliwość radiowa: R7 – 150.575
Ujazd łódzkie Polska POL
Linia 0025: Łódź Kaliska – Dębica
Normalnotorowe
Zelektryfikowane
Zdjęcia:


Wizyty na stacji na przestrzeni lat

1 22.10.2011

2 29.05.2013