Zduńska Wola Karsznice – Lokomotywy spalinowe 2/4

SM42-2048 | Stacja Zduńska Wola Karsznice
Przemysłowe SM42 pracujące dla różnych przewoźników.

Część druga lokomotyw spalinowych, tym razem są to lokomotywy SM42.