Zduńska Wola Karsznice – Lokomotywy spalinowe 3/4

SM42-2502 | Stacja Zduńska Wola Karsznice
Wyłączone SM42 w służbie Lotos Kolej.

Kolejne zdjęcia lokomotyw SM42 pracujących na torach.