Zduńska Wola Karsznice – Lokomotywy spalinowe 1/4

BR232-358-2 | Stacja Zduńska Wola Karsznice
W województwie łódzkim prawie wszystkie linie kolejowe są zelektryfikowane (z wyjątkiem linii 24 i odcinka linii 25 od Tomaszowa Mazowieckiego do Skarżyska-Kamiennej).

Lotos Kolej jeździ spalinówkami do Elektrowni Bełchatów (stacja Rogowiec), ponad to obsługuje kilka bocznic. Przedstawiam zdjęcia różnych lokomotyw spalinowych w czterech częściach.