Stacja (00378): Paczków

Stacja (00378): Paczków
Stacja Paczków
Województwo: opolskie
Gmina: Paczków
Potencjalne kanały kolejowe
Kanał kolejowy-częstotliwość radiowa: R1 – 150.100
Paczków opolskie Polska POL
Linia 0137: Katowice – Legnica
Normalnotorowe
Niezelektryfikowane
Zdjęcia:


Wizyty na stacji na przestrzeni lat

1 06.10.2012