Stacja (01520): Zagórz

Stacja (01520): Zagórz
Stacja Zagórz
Województwo: podkarpackie
Gmina: Zagórz
Potencjalne kanały kolejowe
Kanał kolejowy-częstotliwość radiowa: R2 – 150.150
Kanał kolejowy-częstotliwość radiowa: R3 – 150.225
Zagórz podkarpackie Polska POL
Linia 0107: Nowy Zagórz – Łupków [Medzilaborce SKV]
Normalnotorowe
Niezelektryfikowane
Zdjęcia:

Film z przelotu nad stacją:Wizyty na stacji na przestrzeni lat

1 24.08.2023

2 25.08.2023