Zduńska Wola Karsznice – Lokomotywy spalinowe 4/4

6Dg-181 | Stacja Zduńska Wola Karsznice
Lokomotywy SM42 i 6Dg.

Parę SM42 oraz kilka zmodernizowanych do standardu 6Dg.