Linia 0115: Tarnów – Szczucin koło Tarnowa

Linia 0115: Tarnów – Szczucin koło Tarnowa

Stacja (01495): Tarnów Lokomotywownia PKP Cargo Linia 0091: Kraków Główny Osobowy – Medyka [Мостиська UKR]
Linia 0096: Tarnów – Leluchów [Čirč SKV]
Stacja (01494): Tarnów Linia 0091: Kraków Główny Osobowy – Medyka [Мостиська UKR]
Linia 0096: Tarnów – Leluchów [Čirč SKV]


Linie kolejowe