Tabliczki znamionowe pojazdów i detale

Lokomotywy elektryczne
E186 146-7
E186 272-1
E186 273-9
E186 274-7
E186 276-2
——————————————
E483 221
E483 223
E483 225
E483 254
E483 256
——————————————
EU47-001
——————————————
E4DCU-031
——————————————
E4DCUd-001
E4DCUd-003
E4DCUd-004
E4DCUd-005
——————————————
EU160-004
EU160-008
EU160-014
EU160-015
EU160-016
EU160-017
——————————————
E6ACT-003
E6ACT-005
E6ACT-006
E6ACT-007
E6ACT-008
E6ACT-009
——————————————
E6ACTd-103
E6ACTd-104
E6ACTd-105
——————————————
E6ACTa-004
E6ACTa-005
E6ACTa-007
E6ACTa-009
E6ACTab-010
E6ACTa-011
E6ACTa-012
E6ACTadb-027
E6ACTab-032
E6ACTab-034
E6ACTab-048
——————————————
SNCB Class 21-2109
SNCB Class 21-2128
——————————————
ET42-002
ET42-007
ET42-008
ET42-009
ET42-010
ET42-011
ET42-016
ET42-023
ET42-024
ET42-028
ET42-034
ET42-036
ET42-041
ET42-042
ET42-048
ET42-049
——————————————
EP08-009
EP08-013
——————————————
EP09-019
EP09-024
EP09-026
EP09-029
EP09-036
EP09-046
——————————————
3E/1M-008
——————————————
ET21-012
ET21-23
——————————————
201E-277
——————————————
201Eo-001
201Eo-002
201Eo-003
201Eo-006
201Eo-007
201Eo-009
201Eo-010
201Eo-011
201Eo-012
201Eo-014
——————————————
ET22-015
ET22-023
ET22-063
ET22-092
ET22-094
ET22-102
ET22-108
ET22-114
ET22-125
ET22-128
ET22-163
ET22-242
ET22-408
ET22-468
ET22-507
ET22-570
ET22-586
ET22-591
ET22-592
ET22-597
ET22-601
ET22-609
ET22-627
ET22-630
ET22-634
ET22-640
ET22-652
ET22-656
ET22-662
ET22-669
ET22-671
ET22-671
ET22-679
ET22-681
ET22-682
ET22-685
ET22-689
ET22-704
ET22-705
ET22-709
ET22-712
ET22-713
ET22-718
ET22-727
ET22-735
ET22-743
ET22-749
ET22-753
ET22-759
ET22-760
ET22-763
ET22-766
ET22-774
ET22-806
ET22-807
ET22-812
ET22-814
ET22-818
ET22-822
ET22-825
ET22-837
ET22-838
ET22-842
ET22-848
ET22-866
ET22-886
ET22-888
ET22-907
ET22-926
ET22-933
ET22-943
ET22-946
ET22-949
ET22-969
ET22-973
ET22-978
ET22-993
ET22-994
ET22-997
ET22-1007
ET22-1009
ET22-1011
ET22-1013
ET22-1021
ET22-1024
ET22-1036
ET22-1041
ET22-1045
ET22-1053
ET22-1055
ET22-1056
ET22-1058
ET22-1060
ET22-1069
ET22-1072
ET22-1075
ET22-1080
ET22-1103
ET22-1115
ET22-1117
ET22-1118
ET22-1140
ET22-1143
ET22-1160
ET22-1173
ET22-1203
ET22-1204
ET22-1205
ET22-1206
ET22-1213
ET22-2030
ET22-2039
——————————————
ET22-1034-5281
ET22-1034-5331
——————————————
ET22-R001
ET22-R005
——————————————
4E-004
——————————————
EP07-201
EP07-211
EP07-301
EP07-312
EP07-330
EP07-332
EP07-347
EP07-351
EP07-355
EP07-356
EP07-361
EP07-362
EP07-365
EP07-375
EP07-379
EP07-382
EP07-384
EP07-385
EP07-387
EP07-388
EP07-389
EP07-391
EP07-397
EP07-411
EP07-434
EP07-442
EP07-444
EP07-480
EP07-482
EP07-505
EP07-506
EP07-513
EP07-514
EP07-517
EP07-541
EP07-544
EP07-1001
EP07-1004
EP07-1018
EP07-1020
EP07-1021
EP07-1031
EP07-1033
EP07-1052
EP07-1057
EP07-1060
EP07-1061
EP07-1062
EP07-1063
EP07-1064
EP07-1065
EP07-1066
——————————————
EP07P-2003
——————————————
EU07-052
EU07-068
EU07-072
EU07-093
EU07-096
EU07E-109
EU07-124
EU07-133
EU07-157
EU07-180
EU07-196
EU07-199
EU07-215
EU07-216
EU07-222
EU07-223
EU07-242
EU07-244
EU07-308
EU07-316
EU07-334
EU07-336
EU07-403
EU07-417
EU07-423
EU07-437
EU07-441
EU07-443
EU07-460
EU07-465
EU07-467
EU07-515
EU07-522
EU07-536
EU07-1503
EU07-1522
——————————————
111Ed-003
111Ed-007
111Ed-019
111Ed-061
111Ed-062
——————————————
111Eb-004
——————————————
111Eo-009
111Eo-010
——————————————
207E-001
——————————————
X4EC-035
X4EC-049
——————————————
131 017-6 018-4
131 049-9 050-7
131 051-5 052-3
131 059-8 060-6
——————————————
163 045-8
——————————————
130 013-6
130 019-3
130 026-8
——————————————
181 002-7
181 003-5
181 009-2
181 010-0
181 014-2
181 015-9
181 017-5
181 020-9
181 026-6
181 027-4
181 028-2
181 031-6
181 036-5
181 039-9
181 047-2
181 049-8
181 050-6
181 053-0
181 055-5
181 060-5
181 061-3
181 062-1
181 065-4
181 066-2
181 073-8
181 074-6
181 077-9
181 078-7
181 081-1
181 083-7
181 085-2
181 088-6
181 089-4
181 092-8
181 100-9
181 104-1
181 107-4
181 112-4
181 116-5
181 121-5
181 126-4
181 131-4
181 133-0
181 138-9
181 144-7
——————————————
182 001-8
182 025-7
182 028-1
182 035-6
182 040-6
182 052-1
182 055-4
182 064-6
182 074-5
182 075-2
182 081-0
182 094-3
182 100-8
182 105-7
182 107-3
182 108-1
182 111-5
182 120-6
182 121-4
182 123-0
182 128-9
182 155-2
182 157-8
182 162-8
182 163-6
182 164-4
——————————————
183 002-5
183 010-8
183 014-0
183 015-7
183 016-5
183 020-7
183 024-9
183 027-2
183 029-8
183 031-4
183 033-0
183 036-3
183 044-7
——————————————
30E1-014
——————————————
140 099-3
——————————————
ET40-43
ET40-52
ET40-55
——————————————
ET41-053
ET41-054
ET41-068
ET41-078
ET41-089
ET41-108
ET41-130
ET41-149
ET41-175
ET41-200
——————————————
Lokomotywy spalinowe
BR285 124
BR285 127
BR285 128
BR285 130
——————————————
TEM2-001
TEM2-016
TEM2-017
TEM2-078
TEM2-094
TEM2-101
TEM2-122
TEM2-140
TEM2-157
TEM2-223
TEM2-231
TEM2-259
TEM2-286
TEM2-291
——————————————
15D-109
——————————————
SM48-068
——————————————
ST48-012
ST48-030
ST48-038
ST48-039
ST48-043
ST48-078
ST48-201
——————————————
TEM2B-039
——————————————
754 037-0
——————————————
S200-249
S200-512
S200-528
S200-529
S200-2111
S200-2127
S200-2137
——————————————
T448p-077
T448p-122
T448p-141
——————————————
513-02
——————————————
Class66-66001
Class66-66008
Class66-66009
Class66-66012
Class66-66163
Class66-66220
Class66-66227
Class66-66601
Class66-66606
——————————————
401Da-314
401Da-335
——————————————
SM03-109
——————————————
SM30-039
SM30-211
SM30-228
SM30-253
——————————————
SM31-021
SM31-034
SM31-045
SM31-071
SM31-145
——————————————
6Dg-100
6Dg-102
6Dg-140
6Dg-147
6Dg-148
6Dg-149
6Dg-153
6Dg-155
6Dg-162
6Dg-166
6Dg-167
6Dg-173
6Dg-181
6Dg-182
6Dg-183
6Dg-193
6Dg-203
——————————————
6Dh-1 Nr 008
6Dh-1 Nr 015
6Dh-1 Nr 017
——————————————
SM42-028
SM42-044
SM42-073
SM42-093
SM42-100
SM42-113
SM42-149
SM42-220
SM42-222
SM42-224
SM42-276
SM42-320
SM42-342
SM42-351
SM42-363
SM42-431
SM42-452
SM42-455
SM42-468
SM42-473
SM42-498
SM42-510
SM42-568
SM42-577
SM42-590
SM42-611
SM42-620
SM42-680
SM42-696
SM42-722
SM42-741
SM42-742
SM42-785
SM42-790
SM42-805
SM42-807
SM42-819
SM42-826
SM42-844
SM42-858
SM42-861
SM42-907
SM42-932
SM42-935
SM42-1013
SM42-1035
SM42-1039
SM42-1066
SM42-1075
SM42-1085
SM42-1087
SM42-1107
SM42-1141
SM42-1145
SM42-1207
SM42-1208
SM42-1209
SM42-1210
SM42-1211
SM42-1212
SM42-1213
SM42-1215
SM42-1216
SM42-1218
SM42-1219
SM42-1220
SM42-1223
SM42-1225
SM42-1226
SM42-1236
SM42-1241
SM42-1261
SM42-1267
SM42-1274
SM42-1293
SM42-1300
SM42-1308
SM42-1310
SM42-1314
SM42-2039
SM42-2048
SM42-2058
SM42-2073
SM42-2087
SM42-2108
SM42-2120
SM42-2125
SM42-2126
SM42-2147
SM42-2161
SM42-2167
SM42-2168
SM42-2173
SM42-2177
SM42-2189
SM42-2196
SM42-2208
SM42-2214
SM42-2218
SM42-2227
SM42-2230
SM42-2237
SM42-2255
SM42-2275
SM42-2287
SM42-2307
SM42-2320
SM42-2324
SM42-2350
SM42-2372
SM42-2386
SM42-2415
SM42-2420
SM42-2435
SM42-2442
SM42-2443
SM42-2446
SM42-2454
SM42-2471
SM42-2475
SM42-2476
SM42-2477
SM42-2484
SM42-2490
SM42-2493
SM42-2495
SM42-2502
SM42-2524
SM42-2525
SM42-2549
SM42-2563
SM42-2564
SM42-2570
SM42-2581
SM42-2583
SM42-2602
SM42-2605
SM42-2608
SM42-2609
SM42-2625
SM42-2626
SM42-2650
SM42-2656
SM42-7763
SM42-9335
SM42-9364
——————————————
SM42-700/34
SM42-700/35
——————————————
SU42-534
SU42-536
——————————————
Lyd1-309
——————————————
BR232-184
BR232 408-5
BR232-448
BR232 502-5
——————————————
M62-1096
M62-1186
M62-1205
M62-1274
M62-1293
M62-1296
M62-1684
M62-1740
M62-3518
——————————————
M62BF-3102
——————————————
M62Ko-684
M62Ko-1242
——————————————
M62M-001
M62M-003
M62M-004
M62M-008
M62M-009
M62M-010
M62M-014
M62M-015
M62M-017
——————————————
Lxd2-268
Lxd2-309
Lxd2-340
Lxd2-374
Lxd2-462
——————————————
HP-Lxd2-08
PKW-Lxd2-09
PKW-Lxd2-11
——————————————
LP-Lyd2-05
LP-Lyd2-06
LP-Lyd2-07
LYd2-053
——————————————
311D-01
311D-02
311D-03
——————————————
ST40s-20
——————————————
ST43-224
ST43-328
——————————————
ST45-01
ST45-07
ST45-19
——————————————
SP45-139
——————————————
SP47-001
——————————————
Jednostki elektryczne EZT
ED250-009
——————————————
31WE-031 EN78-003
31WE-035 EN78-007
31WE-036 EN78-008
——————————————
45WE-015 EN79-002
——————————————
36WEd-001
36WEd-008
36WEd-011
36WEd-012
36WEd-013
——————————————
45WEa-004
45WEa-005
——————————————
14WE-01
14WE-03
——————————————
ED72Ac-103
——————————————
EN57AL-943
EN57-1167
EN57FPS-1576
——————————————
ED161-016
——————————————
21WEa-003
——————————————
22WEd-003
——————————————
34WEa-004
——————————————
EN76-017
EN76-031
——————————————
ED160-007
ED160-010
ED160-014
ED160-017
ED160-018
ED160-020
——————————————
ER160-21 L-4423-21
ER160-24 L-4423-24
ER160-27 L-4423-27
ER160-47 L-4423-47
ER160-56 L-4423-56
——————————————
L-4268-015
L-4268-019
——————————————
Jednostki spalinowe SZT
DM90-3406
DM90-3407
DM90-3415
DM90-3427
DM90-3431
DM90-3437
DM90-3445
——————————————
SD85-001
——————————————
SA135-020
——————————————
SA136-007
——————————————
Lokomotywy zabytkowe
Ty246-22
——————————————
TKbb 9690
——————————————
Huta Silesia 27
Las49 25 (Zakłady Cynkowe Silesia 25)
Las49 3343
Ls40-4557 (Ls40-242 WP 01-400-17)
Ls40-4606
Ls40-5139
Ls40-5285
Ls40-6233 Ls40-22-44
Px49-1797
Ryś 19 (Huta Zygmunt 19)
T49-112
T49-114
Tx6-502
Ty 1131-55
Ty 1884
Pt47-1
Px48-1253
Px48-1755
Px48-1758
Px48-1764
Px48-1783
Px48-1912
Px48-3901
Px48-3908
Px48-3912
Px48-3915
——————————————
WLs150-3800 (MUZ II 258)
WLs150-7615
——————————————
SM41-175
——————————————
CK Nr 4 (Cukrownia Klemensów 4)
Ośrodek Transportu Leśnego Tx 1116
Ty2-949
——————————————
OMZ 117R-33124
——————————————
TKh12-6322
——————————————
TKh 5376
——————————————
Cukrownia Chełmica 1
——————————————
2WLS50M3-066
WLP50-31
WLS-50/M3 001/07
——————————————
T1-009 (Żwirownia Mirosław Ujski 12595)
Lowa 26004 (Żwirownia Mirosław Ujski 26004)
Cukrownia Nakło 531
Cukrownia Żnin 8344
——————————————
TKt48-18
——————————————
Ty45-149
——————————————
Ty51-223
——————————————
Ls60-281
——————————————
2WLs50-1814
2WLs50-2088
2WLs50-2244
——————————————
WLs40-100
WLs40-372
WLs40-568
WLs40-689
WLs40-795
WLs50-834
Wls40-1154
WLs40-1424
WLs50-1434
WLs50-1567
WLs50-1935
WLs50-2157
——————————————
WLs75-38
WLs75-71
WLs75-91
——————————————
Tabor specjalistyczny / roboczy
GAF 100 R/H Nr 73.1.234
——————————————
G.S 150.14 TR Nr 146 087 00
——————————————
593956 Xua (Kafar American)
——————————————
PRSM-4 Nr 51
PRSM-4 Nr 053
——————————————
KDE163-1630 (КДЭ163-1630)
——————————————
DS-10-02 Nr 234
DS-10-02 Nr 243
——————————————
WMB-10 Nr 111
WMB-10 Nr 258
WM-10L Nr 320
WM-10L Nr 406
WŻA-10 Nr 518
WŻA-10 L 841
WŻA-10L Nr 854
WŻA-10L Nr 937
——————————————
CHOT-50AM-08S
——————————————
OM-3A Nr 237
——————————————
Speno International RR 16 M6 TM 2236
Speno International RR 24 MC1 TM 2269
Speno International RR 32 M-2
Speno International RR 16 MS-13
——————————————
KSF-70 Nr 24
——————————————
RE-02 34.027-04 THOR2
——————————————
USP-5000C Nr 378
USP 2010 SWS Nr 806
USP 2010 SWS-U Planiermaschine Nr 6194
DGS 62N Nr 242
DGS 62N Nr 293
SD-DGS62N-01-0 DGS 62N Nr 307
DGS 62N Nr 578
EM120z Nr 73
RM 80 UHR Nr 161 BRM 821
RM 80-750 Nr 465
RM 80 UHR Nr 498
MTW100.110 770
MTW100.110 779
09-32 CSM Nr 2331
09-32 CSM Nr 2339
09-32 CSM Nr 2441
09-32 CSM Nr 2534
09-32 CSM Nr 2546
PT 09-32 CSM 06-3 Nr 2.547
09-32 CSM Nr 2552
09-32 CSM Nr. 2.623
09-32 CSM Nr. 2.638
MD 07-32 Nr 1.851
MD 07-32 Nr 1860
MD 07-32 Nr 1.907
MD-07-32 1944
MD 07-32 1.954
PLM 07-275 Nr 620
PLM 07-275 Nr 632
PR-07-PLM-633
PLM 07-275 Nr 639
SSP 100 Nr 348
SSP 100 Nr 364
SSP 110 Nr 415
SSP 110 Nr 450
SSP 110 SW Nr 453
SSP 110 SW Nr 475
SSP 110 SW Nr 4640
SSP 101 ZW Nr 606
USP-303 Nr 444
USP-303 Nr 454
USP-303 Nr 456
USP-303 Nr 457
USP-303 Nr 460
USP-303 Nr 461
PT-800 Nr 17
PT-800 Nr 24
DIC-40 nr 60
08-275 UNIMAT 3S U-943
08-275 UNIMAT SP Nr 949
08-475 Unimat 4S Nr 961
08-275 Unimat 3S Nr 975
08-475 UNIMAT 4S Nr 987
Unimat 09-32/4S Nr 1011
08-475 UNIMAT 4S Nr 1054
08-475 UNIMAT 4S Nr 1056
08-475 UNIMAT 4S Nr 1074
08-475 Unimat 4S Nr 1161
UNIMAT 09-475/4S Y Nr 1304
08-475 UNIMAT 4S Nr 1330
Unimat 09-3X Nr 2.968
Unimat 09-4×4/4S Dynamic Universalstopfmaschine Nr 7005
109-3X Dynamic Nr 3164
FUM / FKW 1 Nr 725
——————————————
SDPM-2050
SDPM-2564
——————————————
EDK 80/2 Nr 143 20-367103
EDK 80/1 Nr 279 XUa 593992
EDK 80/1 Nr 292 XUa 596902
EDK 80/1 Nr 298 XUa 090009
EDK 80/3 Nr 780 XUaa 595934
EDK-300 Nr 449 XUaa 591974
EDK 80/3 Nr 945
EDK 300/5 Nr 40
EDK 300/5 Nr 60
EDK-1000/4 Nr 66
EDK 80/2 Nr 67 893992 XUa
——————————————
KRC 910 MT 2018 170980
——————————————
Wmc-009
Wmc-037
Wmc-201
Wmc-204
——————————————
ASF 1 Nr 14296
ASF 2 Nr 15909
ASF Nr 17599
——————————————
SR71-12
——————————————
411S-081
——————————————
DH-350.11 Nr 04
DH-350.11 Nr 18
DH-350.11 Nr 20
DH-350.11 Nr 29
DH-350.11 Nr 62
——————————————
PR-275 Nr 20
ZT-250 A Nr 83
ZT-250 AM 97
ZTU-300 Nr 23
ZTU-300 Nr 24
ZTU-300 Nr 26
ZTU-300 Nr 28
ZTU-300 Nr 29
ZTU-300.01 Nr 01
ZTU-300.01 Nr 02
PS-00.M/b nr 16
PS-00.M Nr 33
PS-00.M Nr 39 / PKS-20 Nr 01
PS-00.M Nr 41
PS-00.M/B Nr 47
UCS-40.00 Nr 09
——————————————
WM-15A/PRT-00 Nr 04
——————————————
WM-15A Nr 01
WM-15A/MB Nr 54
WM-15A Nr 75
WM-15AM Nr 112
WM-15A Nr 113
WM-15A Nr 120
WM-15A Nr 153
WM-15A Nr 159
WM-15A Nr 170
WM-15A Nr 204
WM-15A Nr 230
WM-15A Nr 235
WM-15Ak Nr 260
WM-15A Nr 274
WM-15A Nr 277
WM-15A Nr 279
WM-15A Nr 282
WM-15A Nr 283
WM-15A Nr 343
WM-15A Nr 346
WM-15Ak Nr 367
WM-15A Nr 376
WM-15A Nr 389
WM-15A Nr 390
WM-15A Nr 399
WM-15A/MB 417
WM-15A Nr 441 3307
WM-15Ak Nr 448
WM-15A Nr 514
WM-15K Nr 006
—————————————— Pojazd Regulacyjno-Montażowy
PRM-400.00 Nr 01
——————————————